Trygghet

Med förhoppning om att Ni som kund skall känna att vi är en trygg och säker samarbetspartner.

Stockholms Stadsbud - Trygg Hansa

För att ni som kund ska känna att ni är i trygga händer och att vi värnar om er egendom har vi valt att försäkra oss hos Trygg Hansa.

Stocholms Stadsbud - ID06

Vår personal innehar ID06. Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.

Stockholms Stadsbud - fr2000

Stockholms Stadsbud är kvalitets, miljö och arbetsmiljöcertifierad enligt FR2000. FR2000 Verksamhetsledning innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet.

Stocholms Stadsbud - Sveriges Åkeriföretag

Vi är medlemmar i Sveriges Åkeriföretag som är hela den svenska åkerinäringens branschorganisation. Organisationen arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen.

Vi är sociala

Vi på Stockholms Stadsbud är sociala! Följ oss gärna på våra sociala medier och ta del av nyheter och viktig information om vad som sker i kundservicebranschen.

Hitta oss

Adress : Drivhjulsvägen 24
126 30 Hägersten
Sverige

This site is protected by reCAPTCHA and
the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.