Trafikpolicy

Stockholms Stadsbud Flytt & Transport strävar i alla lägen efter att förebygga riskerna för att någon av våra anställda kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall. Detta innefattar även trafiksäkerheten.

Vi har fastställt följande trafiksäkerhetspolicy för verksamheten:

Stockholms Stadsbud ska

» Varje år gå igenom trafiksäkerhetspolicyn och vid behov uppdatera denna.
» Se till att samtliga medarbetare har den kunskap, motivation, information och utbildning som krävs för att följa policyn.
» Minst fyra gånger per år, eller då andra skäl finns, följa upp att medarbetarna till alla delar lever upp till den gällande policyn.
» Kontroll av färdskrivardiagramblad, körjournaler, ruttplanering, tillbuds- och olycksrapportering etc. är exempel på vad som ska ingå i uppföljningen.
» Följa utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet samt hålla oss ajour om nya lagar och förordningar

Våra anställda ska

» Ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten.
» Alltid vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen.
» Vara utvilade samt ta pauser i tillräcklig utsträckning.
» Med hjälp av Stockholms Stadsbuds checklista utföra daglig tillsyn av fordonet. Kontrollen innefattar före, under och efter körning. Om det vid den dagliga tillsynen visar sig att så inte är fallet, ska bristerna direkt åtgärdas.
» Alltid använda bilbältet.
» Alltid följa gällande hastighetsbegränsning.
» Genom sitt körsätt och sitt övriga beteende alltid uppträda som en förebild i trafiken.
» Alltid säkra lasten enligt gällande förordningar.
» Till närmsta chef rapportera alla tillbud och olyckor så snart som möjligt.

Vi är sociala

Vi på Stockholms Stadsbud är sociala! Följ oss gärna på våra sociala medier och ta del av nyheter och viktig information om vad som sker i kundservicebranschen.

Hitta oss

Adress : Drivhjulsvägen 24
126 30 Hägersten
Sverige

This site is protected by reCAPTCHA and
the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.