Personalpolicy

Personalpolicyn skall bidra till att Stockholms Stadsbud Flytt & Transport AB utvecklas till en organisation där den anställde tar ansvar, vidareutvecklas, engagerar sig, blir uppskattat och kan påverka sin egen arbetssituation.

Drog och alkoholpolicy

Arbetsgivaren är skyldig att upprätthålla en psykiskt och fysiskt god arbetsmiljö.
Vår arbetsmiljö skall därför vara alkohol- och drogfri.

Missbruk av alkohol och/eller andra droger är således inte förenligt med en god arbetsmiljö.

Stockholms Stadsbud har därför antagit följande policy i dessa frågor:

» Företagets arbetsplatser skall vara alkohol- och drogfria.
» Spritlotterier och annan hantering av alkohol eller droger på arbetsplatsen accepteras ej.
» Drog-/alkoholpåverkade medarbetare får ej vistas på arbetsplatsen utan skall avvisas.
» Varje chef har ansvar för att medarbetarens kända eller misstänkta missbruksproblem blir uppmärksammade.
» Vid misstanke om drogmissbruk äger Stockholms Stadsbud rätt att genom Företagshälsan drogtesta den anställde.

Vi är sociala

Vi på Stockholms Stadsbud är sociala! Följ oss gärna på våra sociala medier och ta del av nyheter och viktig information om vad som sker i kundservicebranschen.

Hitta oss

Adress : Drivhjulsvägen 24
126 30 Hägersten
Sverige

This site is protected by reCAPTCHA and
the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.