Miljöpolicy

Stockholms Stadsbud Flytt & Transport AB skall inom ramen för vad som är tekniskt samt ekonomiskt hållbart bidra till en långsiktig utveckling av transporttjänster med minsta möjliga miljöpåverkan.

Detta gör vi genom att

» Utveckla flyttmaterial samt metoder med lägre miljöpåverkan som mål
» Följa de miljölagar samt riktlinjer som ställs på vår verksamhet
» Kontinuerligt utbilda alla medarbetare i miljöfrågor
» Systematiskt följa upp och förbättra verksamhetens miljömål genom vårt miljöledningssystem
» Se alla miljöförbättrande åtgärder i verksamheten som långsiktiga investeringar
» Se till att våra samarbetspartners verkar för att likvärdig miljöomsorg tillämpas inom deras verksamhet

Vi är sociala

Vi på Stockholms Stadsbud är sociala! Följ oss gärna på våra sociala medier och ta del av nyheter och viktig information om vad som sker i kundservicebranschen.

Hitta oss

Adress : Drivhjulsvägen 24
126 30 Hägersten
Sverige

This site is protected by reCAPTCHA and
the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.