Integritetspolicy

Vi värnar om din trygghet

Stockholms Stadsbud integritetspolicy beskriver hur vi behandlar information om dig i samband med bokning.

På Stockholms Stadsbud är det viktigt för oss att du känner dig trygg som kund hos oss. Här nedan informerar vi om hur vi sparar och behandlar dina personuppgifter.

Följande information behöver vi om dig?

Personuppgifter är allt som kan användas för att identifiera en enskild person. Det kan vara personnummer, namn, adress, telefonnummer och mailadress.
När du gör en offertförfrågning till Stockholms Stadsbud ber vi dig ange namn, berörda adresser, telefonnummer och mailadress. Vid bokningar och beställningar registreras dessutom personnummer för ansökan om Rutavdrag. Vi behöver även notera adresser dit vi ska leverera gods.

Hur använder vi information om dig?

Stockholms Stadsbud behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera offerter, avtal och beställda tjänster, ansöka för rutavdrag samt hålla kontakten med dig som kund.

Stockholms Stadsbud måste även behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. bokförings- och redovisningskrav.
Dina personuppgifter kommer inte att säljas eller lämnas ut till tredje part i marknadsföringssyfte.

Hur länge spar vi noterad information?

Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.
Du har rätt att få tillgång till, korrigera och ta bort dina personuppgifter. Du kan även begära att behandlingen begränsas eller invända mot den.
Stockholms Stadsbud ser enligt lag till att den information som behandlas med anledning av uppdraget inte blir tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt
Stockholms Stadsbud ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. Stockholms Stadsbuds system och organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas med anledning av uppdraget.

Förändringar i vår integritetspolicy

Vi ser över vår integritetspolicy löpande.
Denna version uppdaterades 28 maj 2018.

Vi är sociala

Vi på Stockholms Stadsbud är sociala! Följ oss gärna på våra sociala medier och ta del av nyheter och viktig information om vad som sker i kundservicebranschen.

Hitta oss

Adress : Drivhjulsvägen 24
126 30 Hägersten
Sverige

This site is protected by reCAPTCHA and
the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.