Arbetsmiljöpolicy

Stockholms Stadsbud Flytt & Transport AB jobbar för att ha glada och pigga medarbetare. Därför vill vi hålla en trevlig och ren arbetsplats för våra anställda. Se till att vi har kunskap om hur vi tillsammans kan jobba för en bättre arbetsmiljö.

» Förvissa sig om att all personal är förtrogna med den policy och är delaktiga i att skapa en god och trivsam arbetsmiljö
» Hålla sig ajour med gällande lagar och förordningar inom arbetsmiljö området, samt att se till att dessa efterlevs.
» Förebygga olyckor, arbetsskador och sjukdomar så att vår låga sjukfrånvaro bibehålls.
» Inom ramen för det systematiska brandskyddsarbetet verka för ökad säkerhet och en trygg arbetplats.
» Ta till vara på de anställdas kompetens och ge dem möjligheter att utvecklas och ta ansvar för sitt eget arbete.
» Vara en drog- och rökfri arbetsplats.
» Vi använder oss av arbetskläder med miljöanpassat tryckmaterial och vill att helheten skall utstråla hel och ren!
» Vi tror på personalutveckling för att hålla en bra grupp anställda som i sin tur kan jobba för att sätta våra kunder i fokus och genomföra deras önskemål på bästa sätt

Vi är sociala

Vi på Stockholms Stadsbud är sociala! Följ oss gärna på våra sociala medier och ta del av nyheter och viktig information om vad som sker i kundservicebranschen.

Hitta oss

Adress : Drivhjulsvägen 24
126 30 Hägersten
Sverige

This site is protected by reCAPTCHA and
the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.