Kvalitet

Kvalitet & Trygghet

Vårt medlemskap i förbundet är en verifiering på att företaget följer de lagar och bestämmelser som finns för branschen. Att skötseln av företaget är utan anmärkning samt att man arbetar aktivt med miljö och kvalitets frågor. S3F utför kontinuerliga kontroller av medlemsföretagen för att kunna garantera att våra medlemmar är en sammanslutning av seriösa företag.

Vi är medlemmar i Sveriges Åkeriföretag som är hela den svenska åkerinäringens branschorganisation. Organisationen arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen.

Stockholms Stadsbud är kvalitets och miljöcertifierad enligt FR2000. FR2000 Verksamhetsledning innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet.
För att ni som kund ska känna att ni är i trygga händer och att vi värnar om er egendom har vi valt att försäkra oss hos Trygg-Hansa.

Vår personal innehar ID06. Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.

Vi följer allmänna flytt bestämmelserna Kontor 2003 och Bohag 2010

Vi är sociala

Vi på Stockholms Stadsbud är sociala! Följ oss gärna på våra sociala medier och ta del av nyheter och viktig information om vad som sker i kundservicebranschen.

Hitta oss

Adress : Drivhjulsvägen 24
126 30 Hägersten
Sverige

This site is protected by reCAPTCHA and
the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.